TIP: Kombinace závazků
Výbornou zprávou je, že existuje možnost využívat souběžně předplatných s oběma typy ročních závazků. Doporučujeme proto vhodně kombinovat obě varianty a například pro kmenové zaměstnance využít pevný závazek a pro sezónní pracovníky závazek flexibilní.

Smluvní závazky:

Licence s úvazkem je cenově výhodnější. Během jednoho roku od objednávky:

  • lze přikupovat další předplatná,
  • lze kdykoliv povýšit předplatná na vyšší verze,
  • nelze licence ponížit až do dne uplynutí závazku za 12 měsíců,
  • nelze licence odebrat až do dne uplynutí závazku za 12 měsíců.
  • * možnost roční úvazek fakturovat po měsících (například kvůli cashflow)

Licence měsíční bez úvazku umožňuje upravovat licence dle aktuální potřeby podobně jako doposud. Máte možnost odebírat licence v měsíčním intervalu, tedy ke dni měsíčního výročí od objednávky.

  • lze přikupovat další předplatná,
  • lze kdykoliv povýšit předplatná na vyšší verze,
  • lze ponížit předplatná na nižší verze v měsíčním intervalu ode dne objednávky,
  • lze licence odebrat v měsíčním intervalu ode dne objednávky.

Měsíční licence je dražší, ale umožňuje lépe reagovat na aktuální potřebu. S licencemi lze pracovat stejně jako doposud, tedy předávat je kdykoliv v rámci organizace různým uživatelům.